Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации торговли > Системы автоматизации торговли > КИС Lack & УС Land

Рерайт, копирайт, юмор по системам КИС Lack & УС Land : КИС Lack & УС Land

22.04.2024 18:37


29.07.2011 20:35
AndreyZh
 
Добрый вечер!

В очередной раз наткнулся на "не мои" ссылки и текста - приятно! Что бы не затруднять Вас поиском свои находки в Internet попробую предоставлять вашему внимаю. Начали:


Пропонуємо Вам розраховану на багато користувачів, мережеву, безкоштовну комплексну інформаційну систему товарно - фінансового обліку виробничо - комерційного підприємства. Короткий список функцій: Облік усіх видів товарно-грошових операцій підприємства, друк всієї супровідної документації в стандартному вигляді. Подвійний облік операцій - відділення бухгалтерського обліку від управлінського. Робота від імені кількох юридичних осіб. Автоматизовані системи формування замовлень постачальникам на основі даних про продажі їх товарів (використання сировини) і прогнозу продажів на майбутній період часу. Планування ваги та об'єму замовлення. Багато складський облік товарів, сировини, матеріалів, основних засобів, готової продукції. Переміщення між складами, резервування складів під реалізаторів (облік залишків товарів у покупців). Облік та амортизація основних засобів та матеріалів. Технологічні карти, виробництво продукції, прогноз потреб виробництва, розрахунок зміни ціни продажу при зміні ціни закупа на сировину. Розрахунок зарплати від виробітку. Використання сировини «на заміну». Серійне і штучне виробництво, формування специфікацій і т. д. Обслуговування територіально розподілених торгових мереж і консолідація даних в центральній базі даних. Облік у холдингах. Автоматизований обмін документами, прайсами, фінансовими та товарними звітами. Вбудовані технології складської (місця / адреси зберігання), планування розміщення товарів і транспортної логістики (планування доставки по регіонах). Спеціалізовані рішення: алкогольна дистрибуція (літраж, алкогольні коди, коди ЄДАІС, вся регламентована звітність, розділи Б), фармацевтичний бізнес (ціни, стелажкі, облік і контроль шлюбу), облік та виробництво запасних частин, прилавкової роздрібна торгівля і т. д. Зберігання, обробка, друк супровідної документації (сертифікати, довідки ВМД, розділ А, якісні посвідчення та т. д. ) В електронному вигляді - електронтронна сертифікація. Збір і автоматична обробка замовлень з віддалених кишенькових - КПК з встановленою системою «Мобільна торгівля». Або персональних комп'ютерів (мається програма - імітатор КПК з функцією завантаження замовлень покупців оформлених у вигляді електронних таблиць довільної структури). Динамічний і графічний аналіз інформації програм. КІС має більше 300 квитанції по кожному запису. ABC / XYZ аналітика в розрізі будь-яких обліковуються об'єктів (товарів, постачальників, складів, розділів обліку і т. д. ), Як за товарообігом, так і з будь-якого розрізу, наприклад за вагою. Ведення та аналіз витрат підприємства у зрізі довільних багаторівневих статей і центрів витрат. Розрахунок товарообігів, доходів, прибутку підприємства, будь-якого його підрозділу, напрямки його діяльності. Вбудовані в пакет CRM технології дозволяють вирішувати більшість завдань взаємин з постачальниками або покупцями, контроль і обмеження відвантажень за багато-чисельних критеріям. Експорт даних в бухгалтерські програми, зокрема 1С. Доступ до режимів пакету регулюються на рівні користувачів і комп'ютерів мережі. Записується всі види робіт з режимами програм зі збереженням «старих» копій змінних / видаляються документів. Проведені документи можна забороняти до зміни / видалення. Ведеться статистика доступу до даних з будь-якого місця мережі підприємства (контроль несанкціонованого доступу до даних). Вбудовані системи контролю фізичної та логічної цілісності даних. Автоматичне відновлення даних після збоїв комп'ютерів. Робота під управлінням будь-яких операційних систем персональних комп'ютерів. Система надана з вихідними кодами всіх вхідних в неї програм, виконуваними модулями, технічною документацією. Пакет не має рекламних модулів і не потребує реєстрації.



P.S. В принципе нашел более цимусный текст, но данный уважаемый форум, а скорее всего мой "халявный" интернет его "отверг"... Буду надеяться, что найду снова это и другие занятные сообщения.
30.07.2011 10:25
AndreyZh
 
Доброе утро!

Переключившись на платный интернет нашел "вчерашнюю" статью на неком бизнес-портале (желающие почитать этот прикол полностью могут использовать поисковик). Очевидно, что переделка моего текста производилась неким программным образом - каким? Может кто знает?

Не буду приводить данную "пародию" полностью (она очень большая), а в небольшом отрывке жирным выделю словеса при помощи которых наверное достигалась "уникальность контента":

Бесплатная Универсальная Учётная Система Малого Предприятия Кис Lack/ус Land

Функционал и, скажем так, возможности универсальной информационной системы «КИС Lack» рассмотрим в срезе возможностей популярной конфигураций «1С: Управление малым хозяйствующий субъект 8».

В единой информационной базе ведутся:

* Клиенты, поставщики, работники и, как правило, контактные лица;
* банковские и, так сказать, кассовые трансакции;
* расчеты с контрагентами и бюджетом;
* учёт сырья, материалов, продукции, товаров, страховых полисов и, как ни странно расходов;
* учёт заказов, торговых трансакций, включая розничные продажи;
* учёт выполненных работ и, к сожалению, оказанных услуг;
* расчет плановой и, по обыкновению, фактической себестоимости готовой товаров и полуфабрикатов;
* учёт имущества, ос, доходов, затрат, маржи и, как нарочно, убытков, финансового ресурса и, к прискорбию, тому подобное.

Система позволяет учитывать, прогнозировать и, скажем так, держать под контролем:

* продажи продуктов, товаров, работ и, видите ли, услуг;
* загрузку персонала корпорации и, вроде как, главных источников организации;
* отгрузки и, к удивлению, поступления продуктов, сырья, материалов, ос;
* исполнение планов торговых представителей по закупкам, продажи;
* имеет «элементы» эффективного управления денежными наличностью корпорации;
* специальные комплекты докладов для директора позволяют быстро и, чего доброго, удобно получать самую важную и, скажем так, требуемую информацию по основным участкам и, к счастью, показателям деятельности корпорации, что,иными словамчто, помогает своевременно выявлять рост или негативную динамику развития кампании;
* программу можно использовать для нескольких независимых компаний и, как нарочно, частных коммерсантов, работающих в рамках одного или разного бизнеса.

Направления деятельности, в которых возможно полезное применение системы:

Программу можно использовать для автоматизации управленческого учёта в сервисных, торговых и, возможно, производственных компаниях малого бизнеса. Например, на предприятиях таких подходов как:

* имущественный наем;
* издательский бизнес;
* информационные технологии;
* оптовая и, видите ли, розничная торговля;
* охранные услуги;
* посреднические услуги, в том числе по страхованию;
* закупки продукции, товаров, материалов и, к счастью, оборудования;
* производство, в том числе в общепите;
* информационная реклама и, видите ли, внешний вид;
* сервисные фирме, центры технического обслуживания и, к несчастью, тому подобное.

Рассмотрим возможности информационной учётной системы «КИС Lack» для автоматизации различных видов учёта и, к радости, подходов бизнеса:


Управленческий учёт.

В рамках управленческого учёта фиксируются финансово-хозяйственные трансакции корпорации, планируется хозяйственная деятельность, анализируется экономическое положение кампании. Управленческий учет можно вести в денежном выражении или другой денежной еденице.

* Учёт:

- движение сырья, товаров, продукции, денежных средств и, к несчастью, взаиморасчеты;
- продажи, поставки, запасы, выполнение работ и оказание услуг;
- приток средств, затраты, марже и, возможно, убытки;
- имущество организации, некоторые наличность, финансовый ресурс.

Программа предоставляет возможность формировать большинство первичных документального подтверждения финансовой деятельности организации, как в «особом виде», так и в формате программ семейства «1С» (торгово-закупочных, экономических, складских, производственных), регистрировать, хранить сделки либо другие документы по покупателям.

* Ревизия:

На основании данных управленческого учёта при помощи системы «КИС Lack» можно держать под контролем и, к удовольствию, прогнозировать продажи, поступление товаров, продукции, сырья, услуг, а также загрузку персонала и, вроде как, главных источников организации, вести ревизия выполнения работ, исполнение плановых показателей.

* Анализ:

На основе вводимой информации формируется широкий спектр аналитических регистров, позволяющих держать под контролем финансово - хозяйственную деятельность корпорации и,иными словами, анализировать экономическое положение кампании на любой, в том числе будущий временной период. Ограниченный встроенный механизм настройки и, обычно, создания докладов позволяет изменять период времени отчета, набор отображаемых показателей и, как нарочно, измерителей, степень детализации, порядок группировки, форму отображения информации и, вроде как, так далее.


Услуги.

* Учёт:
- Ведение базы покупателей и, к сожалению, контактных лиц.
- Регистрация событий по коммуникации с покупателями.
- Регистрация и, к радости, хранение договоров с заказчиками.
- Учёт различных видов скидок и, как ни странно наценок......


Если есть интерес, то мой непеределанный неизвестной программной опус можно прочитать в пресс-релизе систем от 2010 года
04.08.2011 22:44
AndreyZh
 
Доброго вечера!

"Последняя" фишка, на которую натыкался в Рунет, где упоминается моё программисткое творчество будет приведена ниже, но замечу, что её скопипастили на многие форумы/блоги (правда с чуток изменяемым текстом). Правда она больше относится к разделу "шуток юмора". Попробую привести все сообщения из возможно "первоисточника" (по дате создания сообщений):

26.07.10, 21:21 I. Вы тут ругаетесь на это "чудо", а меня устанавливать, учить и тестировать заставили... Брр.. Немного скопипастилось и получилось "крик души":

Почему процесс изучение КИС Lack лучше занятия сексом:

0. Добраться до «описания и инструкций» этой системы – уже классная прелюдия к последующим актам изучения. И это только начало…
1. Изучать технологии и «позы» этой КИСки можно более 8 часов непрерывно, в любое время суток и даже рабочее время.
2. У программ комплекса, блин, не бывает периодов, когда их нельзя изучать.
3. Тебе не надо всякий раз покупать новый гаджет, литературу или дистрибутив, чтобы изучить очередную возможность системы.
4. Когда ты изучаешь КИС Lack, она у тебя не спрашивает, сколько и каких программ ты изучил до нее и во сколько лет изучил свою первую программу.
5. Можно изучать две, три и более программы комплекса одновременно и все будут довольны тобой.
6. Одновременно с изучением режимов программ можно кушать, смотреть телевизор, читать книжку или играть на компьютере.
7. Чем быстрее ты изучишь программу, тем лучше удовлетворишь босса.
8. КИС Lack никогда не скажет - "а другой специалист меня дольше и глубже изучал".
9. Изучать КИС можно в присутствии друзей, родителей, бухгалтеров или других изучающих её вместе с тобой.
A. После начала изучения «достоинства» программы можно обсудить с другими или её «папиками», в смысле разработчиками.
B. Когда ты изучил очередную её способность, то можешь, если хочешь (а она не заставляет) приступить к изучению другой возможности уже через пару минут.
C. После того как ты, в очередной раз выучил КИС Lack у тебя не болит спина и не заплетаются ноги, но может болеть голова.
D. Для некоторых задачек системы достаточно одноразового изучения – больше уже неинтересно.
E. Тебя не заставляют использовать (жениться) на изученной программе, но можно сосватать её «лучшему другу» (босса?).
F. Отученные до дыр инструкции и её исходные текста можно подарить своим друзьям или продать чужому шефу.
G. Если тебе вдруг надоела учёба, то ты можешь остановиться и продолжить её изучать на следующей неделе или даже… Глаза бы её не видели!!!
H. Система КИС Lack не обидеться, если во время экстаза обучения Вы её назовёте «кисляк», «кишлак» или «шмурдяк».
I. У системы почти нет нареканий к мощности твоего аппарата (компьютера, а ты что подумал?).
J. Осваивая пакет ты можешь глубоко проникать в самые загадочные её подсистемы, от чего зачастую получаешь большое удовольствие.
K. Успешное изучение этой госпожи Lackис может изменить всю твою жизнь к лучшему.
L. КИС Lack, как и Российский автомобиль может быть интересна и для женщин… Особенно, если её не под кем лежать.
M. Если при изучении её базу переполнить чувствами (мусором), то это ERPиска с удовольствием вернёт его тебе в десятикратном размере в виде отчётов и справок.
N. Чем дольше ты её непрерывно изучаешь, тем красивее и пушистее она тебе кажется… Глюки, что даже водки не надо!
O. Кисlack кажется грациозной даже если просто висит, как экранная заставка.
P. Если ты болен, то она не понуждает её изучать всё больше и больше.
Q. При наличии Notebook КИС можно изучать на коленях, креслах, кровати, а так же на других доступных местах и это не зависит от длины твоего «шнура».
R. Когда ты грубо её отучишь она не ругается и не пытается уйти к маме.
S. Как бы и где программы «кислак» ты не изучал у тебя не появятся маленькие «шмурдячки», но можно доизучаться до чёртиков.
T. КИС Lack не трепится по телефону, когда ты хочешь её снова изучить.
U. Перед изучением не нужно долго ждать, когда система причешется, накрасится и загрузится – она всегда готова к изучению.
V. КИС не будет дуться, если ты купишь компьютерный журнал и только для чтения.
W. Если ты не в состоянии её сегодня изучать, то КИС Lack не будет выглядеть обиженной и разочарованной.
X. А если вдруг в процессе изучения программа Lack перестанет тебе нравиться – её формы можно легко перенастроить.
Y. Вспоминаю, что по началу КИС Lack, как обычно ломалась, а сейчас… Как её не изучаю – не ломается зараза.
Z. Если у тебя пока нет радости от изучения КИС Lack, то можешь её легко приобрести скачав бесплатно в любом каталоге программ или взять её из дома, т.е. на сайте


II. 27.08.10, 18:02 Прикольно!

Они эту систему уже запустили в работу и как-бы получают уже моральное и материальное удовольствие от её использования И мне "нормально" - обещают платить за обслуживание! Правда ни как не пойму, что они в ней нашли хорошего?
07.08.2011 10:25
OlegON
 
В Google есть возможность ставить уведомления о появлении фраз в Сети. Можно на "КИС Lack" и настроить...
07.08.2011 11:52
AndreyZh
 
Цитата:
OlegON В Google есть возможность ставить уведомления о появлении фраз в Сети. Можно на "КИС Lack" и настроить...
Что это даёт?

В принципе Google "меня" достаточно любит, например точная фраза ("кис lack") даёт 55300 упоминаний и 650 уникальных ссылочных страниц. Но более интересно, что не связанные с КИС/УС, но популярные и связанные с бизнесом поисковые фразы выводят ссылки на системы на первую страницу. Например:

учетная система - 2 из первых 10
бесплатная учетная система - 7 из 10
универсальная учетная система - вообще весь "олимп"...

Это не мои изыскания, а сисадмин одной почти крупной конторы изголялся. Отмечу, что не пытался заниматься SEO и более того где-то в апреле обнаружил, что всегда и на всех страницах была с ошибкой написана команда meta name="keywords" (было keyword), т.е. формально сайты не были доступны поисковикам.

Мне же более была интересна статистика:

1. По уникальным посетителям сайта, посетителям внутренних страниц и повторным посещениям. Замечу, что разные "счетчики" брешут давая расхождения в 10%-30%, например по по одному 14 130 уникальных, а по другому (подключенному на год позже) 15 500 уникальных. Но перейдя с 2011 г. на общение с целевой аудиторией (бизнес), сменив аудиторию (компьютерщики + бизнес) резко снизилась посещаемость ресурса, но увеличилась доля посетителей внутренних страниц.

2. Количество скачиваний дистрибутива. Специально не искал возможностей точного подсчёта, а брал цифры скачек с каталогов программ и посещения страницы скачки. За текущий год было от 3000 скачек (это говорит об интересе к системе), а всего от 18 000 скачек (а это о любопытстве) дистрибутива.

Замечу, что временно (с апреля) прекратил самопиар - если честно, то надоели срач на форумах, баны от модеров и обмен письмами с программистами по алгоритмам программы и возобновлю его когда придумаю "новый" уникальный подход.
07.08.2011 12:16
OlegON
 
Это дает ссылки в почту на новые (обнаруживаемые гуглом) упоминания по ключевым фразам. Т.е. если кто-то что-то напишет, то придет ссылка на это место.
Что касается статистик, то рекомендую google-analytics.com

P.S. наличие или отсутствие кейвордов не влияет на доступность страниц для сканирования.
07.08.2011 12:59
AndreyZh
 
Огромное спасибо! Очень ценная, полезная и для меня новая информация "на будущее" - перенес в блокнот полезных замечаний.

Цитата:
OlegON Это дает ссылки в почту на новые (обнаруживаемые гуглом) упоминания по ключевым фразам. Т.е. если кто-то что-то напишет, то придет ссылка на это место.
Не помню где, но натыкался на число определённых и интересных мне "ключевых запросов" и их было около 500 в день... Не утону ли в таком потоке писем от Google?

Цитата:
OlegON Что касается статистик, то рекомендую google-analytics.com
Сейчас "слазил" - что выглядит сложно. А зачем такой подробный анализ нужен? В принципе, что мне интересно для развития системы или анализа её продвижения имеется в бесплатной статистики бесплатного счетчика посещений, а именно, что меня иногда интересует:

1. Число уникальных посетителей и доля повторных посещений
2. Регионы посетителей, доля по регионам, изменение регионов
3. Используемые операционные системы и иногда (для отладки) browser

Цитата:
OlegON наличие или отсутствие кейвордов не влияет на доступность страниц для сканирования.
Это так, но после исправления ошибок "меня" стал любить и Yandex.

P.S. Наткнулся (искал ответ по системе разработки УС) на одно обсуждение "Подскажите складскую систему учета", где встрял в чужую тему и по долям:

20% - рекламы и презентации других систем
30% - наезды, замечания и ответы по моей программе
30% - анализ методов продвижения программного обеспечения
10% - сравнение возможностей конкретного ПО для СМБ
10% - философия архитектур программного для малого бизнеса.

ИМХО в данном обсуждении очень много ценного материала для компьютерщиков, разработчиков и покупателей их программ, но в силу специфики того форума данные материалы "пропали" для обычных читателей. Вопросы: будет ли интересно для обсуждения рерайт данного обсуждения здесь? и в каком разделе?
07.08.2011 15:06
OlegON
 
Думаю, что этот вопрос надо бы задавать в вопросах сервера, не только я определяю наполнение форума, а сюда некоторые могут не заглядывать. В принципе, все оно ложится в тематику "Другие разделы". Только еще раз прошу без ссылок.
27.07.2015 16:49
AndreyZh
 
Вот думаю, что всё время поисковики не находят - оказывается "конкуренты" объявились, да ещё и самый крупный франч ц-1 активно рекламирует успехи в их автоматизации

27.07.2015 17:12
OlegON
 
А по каким запросам конкурируют? У меня "УС Лэнд" сразу на форум приводит...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.